Deze week het onderwijs in het nieuws

In één week na de drieluik vallen me deze artikelen me op. Over transitie, anders denken, nieuwe balans. En dat in breed maatschappelijke visie en naar smalle visie op onderwijs. Ook de nieuwe minister van onderwijs en wetenschap wordt beëdigd en onderwijsland reageert enthousiast.

Het Parool schrijft in https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-neem-afscheid-van-fixatie-op-groei-dat-is-nodig-voor-klimaatdoelen~bcc25161/

Duurzame culturele agenda

…Om de voordelen van zo’n nieuwe cultuur voor het voetlicht te brengen spelen opiniemakers of influencers, de media en politici een belangrijke rol. Zij hebben de macht om de culturele agenda te bepalen. Ook in het onderwijs liggen mogelijkheden om een duurzamer cultuur vorm te geven. Te vaak nog gaat het huidige (economische) onderwijs uit van een oneindige groei van energie- en materialenverbruik. Maar dit onderwijs sluit niet aan bij de werkelijkheid: we hebben onze planetaire grenzen overschreden en we moeten weer op rechtvaardige wijze terug in balans met de aarde. Het onderwijs kan de creativiteit van leerlingen stimuleren om mee te denken over hoe een ontgroeiende samenleving eruitziet. Hoe kunnen we meer met minder? Meer kwaliteit, meer deeleconomie en meer lokaal…

En de Volkskrant schrijft met chocoladeletters:

Laten we het anders gaan doen op school en minder focussen op prestatie. Corona heeft er ingehakt bij leerlingen in het voortgezet onderwijs. Laat het rigide idee van onderwijsachterstand los en help jongeren zich weer te ontplooien.

Bron: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-laten-we-het-anders-gaan-doen-op-school-en-minder-focussen-op-prestatie~b3274384/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink

…Waarom houden we vast aan het idee dat er ‘achterstanden’ zijn die ingehaald moeten worden? Waarom zouden we niet een andere weg inslaan? Leerlingen zijn niet alleen op school om te leren, maar ook om te ontdekken wie ze zijn en waar hun talenten liggen. Leren en je ontwikkelen lukt vooral als je goed in je vel zit en je verbonden voelt met je omgeving. De focus op leerachterstanden is ongezond en drukt leerlingen in het nauw… ..Laten we in de school ruimte gaan bieden. Ik denk aan alle praktijklokalen voor sport, muziek, kunsten en ambachten. Maar ook voor yoga, mindfulness en het delen van ervaringen met elkaar. We maken weer verbinding. De manier waarop wij de afgelopen twee jaar zijn omgegaan met de coronapandemie legt de rigiditeit van ons onderwijssysteem en onze nauwe focus op ‘presteren’ genadeloos bloot. Laten we het anders gaan doen…

En mag ik jullie voorstellen aan onze nieuwe minister Robbert Dijkgraaf! Dit is wat ik al een week tegen allerlei groepen deelnemers van Bootcamps en opleidingen Digitale Geletterdheid zeg en dan zitten ze me met grote ogen aan te kijken. Ze weten niet wie hij is, wat hij is en hoe hij denkt over onderwijs. Dus dan deze video waarin deze hoogleraar uitlegt wat leerlingen en studenten naast rekenen, taal en spelling nodig hebben om te kunnen leven.

Deze kijk op toekomstgericht onderwijs geeft hoop dat er een andere weg ingeslagen gaat worden. Dat hier sprake zal zijn van de metafoor van een groot vrachtschip die van koers gaat veranderen is wel duidelijk. Langzaam aan, maar gestaag!

Rijksmuseum op hol – Minecraft Education Edition wereld

Het is chaos in het Rijksmuseum! Alle schilderijen zijn van hun plek en liggen samen met verschillende voorwerpen, dieren en mensen verspreid over de Eregalerij. Kun jij binnen 30 minuten De Nachtwacht, het Melkmeisje en De bedreigde zwaan vinden en weer op de juiste plek terughangen voordat de museumbezoekers komen?

https://www.rijksmuseum.nl/nl/onderwijs/primair-onderwijs/online-lesmateriaal/rijksmuseum-op-hol

Vloggen als verwerkingsopdracht

Daar worden je leerlingen enthousiast van.

Er wordt wat afgevlogd vandaag de dag, en over de gekste onderwerpen. Vooral de jeugd is er dol op. En dat is voor jou goed nieuws, want zo heb je een nieuw middel om verwerkingsopdrachten in te verpakken. Maar hoe vlieg je dat aan? Waar laat je je leerlingen over vloggen? En wat worden ze er wijzer van? In deze video laten Rik en Sebastiaan zien hoe je de hele klas enthousiast aan het vloggen krijgt – volledig educatief verantwoord, uiteraard!

Wat Computational Thinking is als onderdeel van dagelijks leven

Koninklijke Visio heeft een heldere uitlegvideo gemaakt over wat Computational Thinking is. Aan de hand van het leven van Mo zien we dat we dagelijks te maken hebben met componenten van CT.

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. 

Lockdown veroorzaakt ‘Digisprong’​ in het onderwijs

Ken je die raadsels nog van vroeger? Toen ik nog als meester voor de klas stond, kwam er elke ochtend een van mijn leerlingen naar me toe. Dan vertelde hij me een goede grap of mop en dan was mijn dag en de zijne weer helemaal goed. Hij lachte vaak nog harder om zijn eigen grappen dan ik… En soms kwam hij naar me toe met een raadsel, zoals: Hoe noemt een Belg een paraplu? Gek eigenlijk, dat Vlamingen altijd op zoek gaan naar een nederlands woord dat het buitenlands woord vervangt. Nu las ik afgelopen tijd regelmatig over het vlaamse woord ‘Digisprong’.

De context bij Digisprong is dat het onderwijs een revolutionaire digitale vooruitgang heeft doorgemaakt door het Onderwijs op Afstand. Net als in Nederland, wil het Vlaamse onderwijs deze nieuwe digitale vaardigheden bespreekbaar maken en borgen in het onderwijs. ‘Vlaanderen wil deze coronacrisis aangrijpen voor een duurzame digitale versnelling in het onderwijs: de grote digisprong voorwaarts. Zo werken we aan meer onderwijskwaliteit in het digitale tijdperk.’ (http://digisprong.be/) Het woord straalt POSITIVITEIT uit! Onderwijskwaliteit verbeteren, onderwijsvisie centraal stellen, onderwijs toekomstbestendig maken, het moment pakken, kansen ongelijkheid verkleinen en ga zo maar door! De Digisprong maken…!

Ben ik zoiets in de Nederlandse media ook tegengekomen? Hmmm, even nadenken. Iets met leerachterstanden, iets met een zak geld, ehm… Nee, we hebben er geen mooi positief woord voor zoals Digisprong. Maar als we nu onze leerlingen willen helpen met hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. En als we nu het moment pakken om de digitale competenties van alle leerkrachten te vergroten. En we als dit moment pakken om een nieuwe stip op de horizon te zetten om de digitale geletterdheid te integreren. Zo kunnen we in het Nederlandse onderwijs ook de Digisprong maken!

Hoe zou je dat kunnen aanpakken? Iedere school heeft sinds de invoering van pc’s een ICT-coördinator. Zo’n 20 jaar geleden een vraagbaak voor al je technisch problemen (en al je vragen over een apparaat met een stekker, zelfs het tosti-ijzer!). Maar al ruim 10 jaar omvat de functie meer een onderwijskundig karakter en is de coördinator getransformeerd tot ICT-coach. Deze persoon kan de school de Digisprong helpen maken. Hij of zij is de spil in het ICT-web. En hij of zij is de gesprekspartner voor directie en bestuur als het gaat om onderwijsvisie op Digitale Geletterdheid. Onderzoek wijst uit dat scholen, die gezamenlijk een stip op de horizon zetten effectiever stappen maken in hun onderwijskwaliteit. De Digisprong maken!

Bij deze adopteer ik het woord Digisprong en ga ik dit in onze Post HBO opleiding ‘ICT-coach in het onderwijs’ veelvuldig gebruiken. Wil je ook meer weten over deze opleiding, vraag dan de gratis studiegids aan via bit.ly/PostHBO of mail me via r.vanderstroom@heutink-ict.nl

NB. Het antwoord op het raadsel ‘Hoe noemt een Belg een paraplu? is druppelverhuller. In Zuid-Afrika vernederlandsen ze nog veel meer dan in Vlaanderen. Zo is in Zuid-Afrika aan software de ‘ietwat’ letterlijke vertaling zachtwaar gegeven.