De 6 typen van Blended Learning uitgelegd

In de basis is blended learning een leer- en instructiemodel, wat 2 methoden combineert, namelijk het ‘gewone’ klas model en het computer ondersteunde lesmodel. De sterke punten van deze educatieve aanpak zijn de combinatie van zowel face to face en online lesmethoden in een geïntegreerde educatieve aanpak. Blended Learning is een groot begrip, waar iedere onderwijskundige weer een eigen versie van brouwt. 

Welke vorm je ook kiest – online, offline of een combinatie – zorg dat je een doel voor ogen hebt met de tool die je gebruikt, want LEREN STAAT CENTRAAL.

Blended-Learning-MeesterRalph2020

Extra: Flipped classroom

Flipping the Classroom is een organisatievorm van onderwijs waarbij je klassikale ‘kennisoverdracht’ vervangt door video’s en eventuele andere vormen van online instructie. Leerlingen kunnen de kennis hierdoor buiten de schoolmuren en de reguliere lessen tot zich nemen. Er is zo meer klassikale tijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, individuele aandacht, verdieping en activerende didactiek.

Flipping the Classroom kan bijdragen aan gedifferentieerd onderwijs en maakt het voor leerlingen mogelijk om instructie te krijgen op hun eigen tempo.