Digitale Geletterdheid SO VSO GO

Wat wil je leerlingen zelfredzaam maken in een digitale maatschappij?

In de concept Kerndoelen DG wordt gesproken over zelfredzaamheid in een digitale maatschappij. In het regulier onderwijs streeft men naar fase 3 van de SLO leerlijnen. Als de focus ligt op SO en VSO dan heb je geen houvast aan de SLO leerlijnen. Het is wel goed om te weten dat in 2024 er een ontwikkelteam is samengesteld, dat na gaat denken over doelen DG voor SO en VSO.

Tot die tijd kun je gebruik maken van deze doelen die zelfstandigheid van leerlingen bevorderen. Wikiwijs.nl

Mediawijsheid, digitaal bewustzijn en digitale weerbaarheid zijn al jaren hot topic, ook in SO en VSO. Cubiss heeft onderzoek naar gedaan.

En Cubiss geeft ook een stappenplan na dit onderzoek.

In 2017 kwam Onderwijsspecialisten met deze Leerlijn Digitale Geletterdheid.