Lockdown veroorzaakt ‘Digisprong’​ in het onderwijs

Ken je die raadsels nog van vroeger? Toen ik nog als meester voor de klas stond, kwam er elke ochtend een van mijn leerlingen naar me toe. Dan vertelde hij me een goede grap of mop en dan was mijn dag en de zijne weer helemaal goed. Hij lachte vaak nog harder om zijn eigen grappen dan ik… En soms kwam hij naar me toe met een raadsel, zoals: Hoe noemt een Belg een paraplu? Gek eigenlijk, dat Vlamingen altijd op zoek gaan naar een nederlands woord dat het buitenlands woord vervangt. Nu las ik afgelopen tijd regelmatig over het vlaamse woord ‘Digisprong’.

De context bij Digisprong is dat het onderwijs een revolutionaire digitale vooruitgang heeft doorgemaakt door het Onderwijs op Afstand. Net als in Nederland, wil het Vlaamse onderwijs deze nieuwe digitale vaardigheden bespreekbaar maken en borgen in het onderwijs. ‘Vlaanderen wil deze coronacrisis aangrijpen voor een duurzame digitale versnelling in het onderwijs: de grote digisprong voorwaarts. Zo werken we aan meer onderwijskwaliteit in het digitale tijdperk.’ (http://digisprong.be/) Het woord straalt POSITIVITEIT uit! Onderwijskwaliteit verbeteren, onderwijsvisie centraal stellen, onderwijs toekomstbestendig maken, het moment pakken, kansen ongelijkheid verkleinen en ga zo maar door! De Digisprong maken…!

Ben ik zoiets in de Nederlandse media ook tegengekomen? Hmmm, even nadenken. Iets met leerachterstanden, iets met een zak geld, ehm… Nee, we hebben er geen mooi positief woord voor zoals Digisprong. Maar als we nu onze leerlingen willen helpen met hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. En als we nu het moment pakken om de digitale competenties van alle leerkrachten te vergroten. En we als dit moment pakken om een nieuwe stip op de horizon te zetten om de digitale geletterdheid te integreren. Zo kunnen we in het Nederlandse onderwijs ook de Digisprong maken!

Hoe zou je dat kunnen aanpakken? Iedere school heeft sinds de invoering van pc’s een ICT-coördinator. Zo’n 20 jaar geleden een vraagbaak voor al je technisch problemen (en al je vragen over een apparaat met een stekker, zelfs het tosti-ijzer!). Maar al ruim 10 jaar omvat de functie meer een onderwijskundig karakter en is de coördinator getransformeerd tot ICT-coach. Deze persoon kan de school de Digisprong helpen maken. Hij of zij is de spil in het ICT-web. En hij of zij is de gesprekspartner voor directie en bestuur als het gaat om onderwijsvisie op Digitale Geletterdheid. Onderzoek wijst uit dat scholen, die gezamenlijk een stip op de horizon zetten effectiever stappen maken in hun onderwijskwaliteit. De Digisprong maken!

Bij deze adopteer ik het woord Digisprong en ga ik dit in onze Post HBO opleiding ‘ICT-coach in het onderwijs’ veelvuldig gebruiken. Wil je ook meer weten over deze opleiding, vraag dan de gratis studiegids aan via bit.ly/PostHBO of mail me via r.vanderstroom@heutink-ict.nl

NB. Het antwoord op het raadsel ‘Hoe noemt een Belg een paraplu? is druppelverhuller. In Zuid-Afrika vernederlandsen ze nog veel meer dan in Vlaanderen. Zo is in Zuid-Afrika aan software de ‘ietwat’ letterlijke vertaling zachtwaar gegeven.