Minecraft Cloudopslag is nu beschikbaar

De tijd van exporteren en importeren van je werelden in Minecraft Education is eindelijk voorbij! Vanaf de laatste update is het mogelijk om je wereld direct in je OneDrive op te slaan.

Hoe doe je dat?

  1. Ga naar settings
  2. Scroll links in het menu naar Cloud
  3. Schuif de schakelaar naar rechts om je Microsoft account automatisch te koppel.

Soort van prullenbak

Als je werelden in je OneDrive opslaat, krijg je ook de mogelijkheid om oude versies van je werelden te herstellen dmv versiegeschiedenis. Dat betekent wanneer je een giga fout hebt gemaakt, dat je een eerder gebouwd object zou kunnen herstellen. (Ik heb geen idee, hoe vaak Minecraft tussentijdse backups maakt, zoals we gewend zijn bij bijv. Word)

Veel plezier!

Bekijk de tutorial voor de uitleg van Cloud opslag:

Informatie zoeken leer je natuurlijk / bewust

Uit onderzoek blijkt dat er geen digital natives bestaan. Alle jongeren hebben ict-vaardigheden bewust moeten leren, zegt Paul Kirschner.

Voorwaarden tot informatie zoeken en verwerken:

  1. Voldoende tot goede leesvaardigheid
  2. Begeleiding van een vaardige leerkracht, expert of tutor

De rol van de leerkracht is van groot belang bij het ontwikkelen van een onderzoekende houding. In deze kwaliteitskaart van School aan Zet wordt gerefereerd aan coachingskwaliteiten dmv vragen stellen.

School aan zet gaat uit van de Taxonomie van Bloom. Prima tool, mits je het oude piramidemodel vervangt voor het horizontale model. Er is namelijk geen rangorde.

Horizontaal model Taxonomie van Bloom

In Talent voeden noemt Juliette Walma van de Molen de taxonomie voor alle leerlingen en niet alleen (hoog)begaafden. Iedereen heeft een eigen persoonlijk bereik (range) van leren.

Vragen leren stellen

Hier volgen startvragen voor een beginnend repertoire

Start met
Wat weet je al over …?
Wat heb je? Wat heb je gedacht/bedacht?
Doorvragen om tot een concept te komen
Hoe weet je dat?
Hoe kwam je op dat idee?
Geef eens een voorbeeld?
Kun je daar iets meer over vertellen?
Onderzoeksvraag formuleren
Wat weet je nu nog niet?
Wat wil je nu gaan onderzoeken?
Vertel eens in je eigen woorden… ?
Gezamenlijk reflecteren op informatie en bronnen
Welke verschillen (overeenkomsten) zie je in…
Wat denk je dat … daarmee wordt bedoeld?
Wat vind je van wat … heeft gezegd? Ben je het er mee eens of oneens? Waarom?
Zou het helpen om een tekening/schets te maken?
Info beoordelen op waarde
Hoe komt dit overeen met wat je op je onderzoeksformulier heb geschreven?
Zou je dit ook anders kunnen opschrijven?
Staat deze info bij verschillende gerenommeerde bronnen?
Reflectie
Zijn alle antwoorden gevonden? Hoe weet je dat zeker?
En hoe zit het met (tegenvoorbeeld)?
Wanneer je dit probleem neemt als voorbeeld, wat kun je dan in het algemeen zeggen over vergelijkbare problemen?

In onderstaand onderzoek van Wetenschap in de klas kun je van pagina 20 t/m 25 lezen over de rol van de leerkracht. Na de belangrijke tips ‘Durf loslaten, bouw aan eigenaarschap’ en ‘Bouw aan een onderzoekend onderwijsklimaat, waar nieuwsgierigheid centraal staat’ wordt de term Scaffolding uitgelegd.

Scaffolding
Om leerlingen genoeg te ondersteunen bij het onderzoekend leren, zonder teveel te sturen,
kun je gebruik maken van scaffolding.

Lees verder “Informatie zoeken leer je natuurlijk / bewust”