Informatie zoeken leer je natuurlijk / bewust

Uit onderzoek blijkt dat er geen digital natives bestaan. Alle jongeren hebben ict-vaardigheden bewust moeten leren, zegt Paul Kirschner.

Voorwaarden tot informatie zoeken en verwerken:

  1. Voldoende tot goede leesvaardigheid
  2. Begeleiding van een vaardige leerkracht, expert of tutor

De rol van de leerkracht is van groot belang bij het ontwikkelen van een onderzoekende houding. In deze kwaliteitskaart van School aan Zet wordt gerefereerd aan coachingskwaliteiten dmv vragen stellen.

School aan zet gaat uit van de Taxonomie van Bloom. Prima tool, mits je het oude piramidemodel vervangt voor het horizontale model. Er is namelijk geen rangorde.

Horizontaal model Taxonomie van Bloom

In Talent voeden noemt Juliette Walma van de Molen de taxonomie voor alle leerlingen en niet alleen (hoog)begaafden. Iedereen heeft een eigen persoonlijk bereik (range) van leren.

Vragen leren stellen

Hier volgen startvragen voor een beginnend repertoire

Start met
Wat weet je al over …?
Wat heb je? Wat heb je gedacht/bedacht?
Doorvragen om tot een concept te komen
Hoe weet je dat?
Hoe kwam je op dat idee?
Geef eens een voorbeeld?
Kun je daar iets meer over vertellen?
Onderzoeksvraag formuleren
Wat weet je nu nog niet?
Wat wil je nu gaan onderzoeken?
Vertel eens in je eigen woorden… ?
Gezamenlijk reflecteren op informatie en bronnen
Welke verschillen (overeenkomsten) zie je in…
Wat denk je dat … daarmee wordt bedoeld?
Wat vind je van wat … heeft gezegd? Ben je het er mee eens of oneens? Waarom?
Zou het helpen om een tekening/schets te maken?
Info beoordelen op waarde
Hoe komt dit overeen met wat je op je onderzoeksformulier heb geschreven?
Zou je dit ook anders kunnen opschrijven?
Staat deze info bij verschillende gerenommeerde bronnen?
Reflectie
Zijn alle antwoorden gevonden? Hoe weet je dat zeker?
En hoe zit het met (tegenvoorbeeld)?
Wanneer je dit probleem neemt als voorbeeld, wat kun je dan in het algemeen zeggen over vergelijkbare problemen?

In onderstaand onderzoek van Wetenschap in de klas kun je van pagina 20 t/m 25 lezen over de rol van de leerkracht. Na de belangrijke tips ‘Durf loslaten, bouw aan eigenaarschap’ en ‘Bouw aan een onderzoekend onderwijsklimaat, waar nieuwsgierigheid centraal staat’ wordt de term Scaffolding uitgelegd.

Scaffolding
Om leerlingen genoeg te ondersteunen bij het onderzoekend leren, zonder teveel te sturen,
kun je gebruik maken van scaffolding.

Scaffolding betekent letterlijk ‘een steiger bouwen’. Deze metafoor van een steiger wordt gebruikt om aan te geven dat leerlingen tijdens het leren soms een opstapje nodig hebben om hun leren naar een hoger niveau te kunnen tillen. Net als steigers is die hulp altijd tijdelijk.

Boek-Leidraad-onderzoekend-leren-WKRU

Uit onderzoek is gebleken dat een zoekstrategie van groot belang zijn bij informatie zoeken. De BIG SIX-model is een veelgebruikte methode. Wanneer je leerlingen leert hoe zij informatie moeten gaan vinden voor hun werkstuk, dan kun je ze dat planmatig aanleren via het BIG SIX-model van Michael Eisenberg en Robert Berkowitz (1987).

Tijdens de stap Vinden zie je 3 termen staan: Boleaans, Maskeren en Trunceren. Wat betekenen die woorden? Zie ook de bron

Boleaans

Booleaans zoeken is zoeken met behulp van de zogeheten Booleaanse operatoren AND, OR en NOT, maar nog beter met de en +. Hiermee kun je jouw zoektermen op een bepaalde manier combineren. Dit kan relevant zijn voor je zoekresultaat. Het helpt je in ieder geval je zoekresultaat aan te scherpen.

Maskeren

Wanneer een woord meerdere schrijfwijzen kent (bijvoorbeeld bij oude en nieuwe spelling) en/of wanneer je de exacte schrijfwijze niet kent, kun je één bepaalde letter in het woord maskeren (verbloemen, verbergen). Je zet dan op de plaats van de letter waarover je twijfelt een vraagteken of asterisk.

Voorbeelden van maskeren:
Wanneer organi*ation wordt ingevoerd, zal er worden gezocht op zowel organisation als organization.
Wanneer produ*t wordt ingevoerd, zal er gezocht worden op product en produkt.

Trunceren

Wanneer je trunceert laat je een deel van het woord weg. Dit vervang je door een asterisk (*) of vraagteken (?), ook wel een wildcard genoemd. Deze mogelijkheid vergroot je zoekresultaat! Het heeft als nadeel dat resultaten minder relevant kunnen zijn omdat je zoekterm minder specifiek was.

Voorbeeld van trunceren: psych?: er zal o.a. gezocht worden op psyche, psychiater, psychiatrie, psycholoog…

Tot slot, ken je deze afbeelding?

Dit staat voor Creative Commons, maar wat betekent dat? Bij het gebruik van content van een ander is het altijd de bedoeling om de bron te vermelden. Wanneer je de informatie remixed, dan stel je de informatie ook weer onder CC 4.0 beschikbaar. Je bent vrij om:

  1. het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  2. het werk te bewerken — te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken