BNR’s Big five over het thema ‘Onderwijs’

Er is veel acute nood in het onderwijs. Dat blijkt wel uit de massale protesten van leraren. Een te hoge werkdruk en een te laag salaris is het credo. Maar wat ligt daar onder? Lossen meer geld en meer mensen het probleem op? Of zijn er fundamentele veranderingen nodig in de ons onderwijssysteem? Claire Boonstra pleit voor een revolutie in het onderwijs.

Als voorzitter van het College van Bestuur van 14 basisscholen zet Helma van der Hoorn in op een transitie in het onderwijssysteem. Ze is ervan overtuigd dat ze schoolleiders en onderwijzers vrij moet laten om hun werk vanuit hun eigen motivatie in te vullen. Of het werkt? Luister naar BNR’s Big Five van het Nieuwe Onderwijs?

Als leerkracht van basisschool de Vuurvogel in Helmond heeft Daisy Mertens te maken met alle uitdagingen van het haperende onderwijssysteem. Toch laat zij zich niet van de wijs brengen en wil ook anderen inspireren te gaan werken als onderwijzer. Maar in welke systeem komen zij dan terecht en hoe zou Daisy het werkbaar willen maken?