Het toepassen van Chat GPT in het onderwijs

Mijn huis hangt vol slimme apparaten aangestuurd door een digitale assistent. In mijn auto praat ik tegen mijn navigatie-app en Whats app. Maar als ik een commando niet in de juiste volgorde zegt, snapt mijn assistent me niet.

En toen kwam in december 2022 uit het niets ChatGPT in mijn leven….

Eindelijk begrijpt mijn nieuwe AI assistent me direct. Hij is echt slim. Hij verrast me met zijn info. Hij is to the point. Hij is echt slim (heb ik dat al gezegd?) Maar ja, hij is alleen niet grappig…!
Na allerlei opdrachten/prompt geven om uit te proberen, ga ik op zoek naar mogelijkheden voor het onderwijs.
Maar wat is er makkelijker dan het AI zelf te vragen. Dit is het resultaat. Wat vind jij er van?

Het aanleren van de prompt

In de moderne wereld van vandaag spelen technologie en kunstmatige intelligentie een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Een opkomende trend in het onderwijs is het gebruik van Chat GPT (Generative Pre-trained Transformer) om interactieve leerervaringen te creëren. Het aanleren van de prompt, oftewel de instructie of vraag die aan het model wordt gegeven, is een essentieel aspect bij het gebruik van Chat GPT in het onderwijs.

Door studenten te leren hoe ze de prompt moeten formuleren, kunnen ze de juiste informatie en feedback van het model verkrijgen. Het is belangrijk om duidelijke en specifieke instructies te geven, zodat het model begrijpt wat er van het gevraagd wordt. Het is ook handig om voorbeelden te geven van effectieve prompts, zodat studenten een idee krijgen van hoe ze het model kunnen benaderen

Het bepalen van lesdoelen

Voordat je Chat GPT in het onderwijs implementeert, is het van cruciaal belang om duidelijke lesdoelen te bepalen. Wat wil je dat de studenten bereiken met behulp van dit model? Het identificeren van specifieke doelen zal helpen om gerichte instructie te geven en ervoor te zorgen dat het gebruik van Chat GPT een waardevolle toevoeging is aan het leerproces.

Enkele mogelijke lesdoelen kunnen zijn: het ontwikkelen van schrijfvaardigheden, het verkennen van complexe concepten, het stimuleren van kritisch denken of het bieden van gepersonaliseerde feedback. Door deze doelen helder te definiëren, kunnen leraren de juiste strategieën en benaderingen toepassen om het maximale uit Chat GPT te halen.

Voorbeelden van lessen

Er zijn verschillende manieren waarop Chat GPT in de klas kan worden gebruikt. Hier zijn enkele voorbeelden van lessen waarin Chat GPT een waardevol hulpmiddel kan zijn:

  1. Schrijfondersteuning: Studenten kunnen Chat GPT gebruiken als een schrijfmaatje om feedback te krijgen op hun essays, verhalen of andere schrijfopdrachten. Het model kan helpen bij het identificeren van grammaticale fouten, het verbeteren van zinsconstructies en het geven van suggesties voor betere formuleringen.
  2. Onderzoeksondersteuning: Bij het uitvoeren van onderzoeksprojecten kunnen studenten Chat GPT raadplegen om extra informatie, bronnen of perspectieven te verkrijgen. Het model kan dienen als een interactieve bibliotheek die studenten helpt bij het vinden van relevante inhoud voor hun studie.
  3. Taal- en woordenschatontwikkeling: Chat GPT kan gebruikt worden om studenten te helpen nieuwe woorden te leren en hun taalvaardigheden te verbeteren. Leraren kunnen studenten uitdagen om synoniemen of antoniemen te vragen, betekenisvolle zinnen te construeren of vragen te stellen

Ook leuk om uit te proberen! https://www.vernieuwenderwijs.nl/chatgpt-6-praktische-ideeen-voor-in-de-les