Integratie en Innovatie model voor Digitale Geletterdheid

Dit Integratie- en Innovatiemodel is speciaal ontwikkeld voor de opleiding Specialist Digitale Geletterdheid.

  1. 𝗩𝗶𝘀𝗶𝗲 𝗼𝗽 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗚𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗱𝗵𝗲𝗶𝗱.

Dat is nog niet zo makkelijk!

🔴 We bekijken het onderwerp tijdens de opleiding vanuit het leerling- en daarna vanuit leerkracht- en schoolperspectief.

🔴 Het doel is namelijk dat de komende jaren digitaal geletterde leerlingen je school verlaten! Daarom is het belangrijk om als schoolteam een gezamenlijke focus op Digitale Geletterdheid te krijgen. Met een heldere visie is de stap om DG te integreren in je onderwijssituatie een stuk makkelijker.

2. 𝗟𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗲𝗻 𝗟𝗲𝘀𝗴𝗲𝘃𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗚𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗱𝗵𝗲𝗶𝗱
Na Visie is Leren en Lesgeven van Digitale Geletterdheid het tweede blok van de opleiding Specialist Digitale Geletterdheid.

🔴 Hoe je de leerlijnen DG integreert bepaal je meestal niet alleen. Je leert in de opleiding, hoe je bewust een ICT-werkgroep samenstelt, waar je goed mee samen kan werken.

🔴 Welke werkvormen kun je toepassen, waarmee je DG dagelijks in je lessen gebruikt.

🔴 En de bewustwording van je schoolteam dat Digitale Geletterdheid niet een vak is, maar kennis en vaardigheden die je verweeft in je lessen. Waarschijnlijk doe je onbewust al bijna 50% van de leerlijnen.

3. 𝗗𝗼𝗲𝗹𝗲𝗻 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘀𝗲𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗚𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗱𝗵𝗲𝗶𝗱
Tijdens de opleiding Specialist Digitale Geletterdheid beantwoorden we de meest gestelde vraag: Hoe krijg ik al die doelen van Digitale Geletterdheid in mijn onderwijssituatie geïntegreerd?

🔴 Samen met de andere deelnemers bedenken we korte termijndoelen om die vervolgens in een projectmatig plan te zetten. Tijdens de opleiding ga je dit project uitvoeren. En na 5 maanden start je alweer een 2e project op.

🔴 Je moet je realiseren dat de leerlijnen uit 4 domeinen bestaan (praktische ICT-vaardigheden, Mediawijsheid, digitale Informatievaardigheden en Computational Thinking). Neem voor de invoering van deze leerlijnen ruim de tijd. Zeker zo’n 3 jaar!

4. 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗚𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗱𝗵𝗲𝗶𝗱 𝘃𝗲𝗿𝗲𝗶𝘀𝘁 𝗴𝗲𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝗲𝗿𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗲𝗿 𝘃𝗮𝗻 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝘀 𝘃𝗲𝗿𝗴𝗿𝗼𝘁𝗲𝗻

🔴 Het doel van DG is dat iedere leerling de software of het device kan kiezen voor het doel wat het moet uitvoeren. Dan beheerst de leerling fase 3 van de SLO leerlijnen.

🔴 Als leerlingen fase 3 moeten beheersen, dan zullen leerkrachten ook hun kennis en vaardigheden moeten vergroten. In de opleiding introduceren we een eenvoudige doeltreffende competentieset.

🔴 Werken aan competenties van leerkrachten vraagt een gedifferentieerde aanpak. De benodigde kennis van onderbouwleerkracht verschilt namelijk van een bovenbouwleerkracht.

5. 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗚𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗱𝗵𝗲𝗶𝗱 𝗶𝗻𝘇𝗲𝘁𝘁𝗲𝗻 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗺𝗲𝗲𝗿 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗲 𝗲𝗻 𝘁𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗼𝗻𝘁𝘄𝗶𝗸𝗸𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴

🔴 In de opleiding bekijken we de leerlijnen vanuit Kennisoverdracht en Kennisconstructie.
Zo zoeken we de integratie op voor jouw onderwijssituatie.

🔴 We zoeken verbindingen op met Onderzoekend en Ontwerpend leren, Wetenschap en Techniek en STEAM. Zo zet je Computational thinking in als een andere werkvorm.

🔴 En we zoeken de mogelijkheden op van Blended Learning. Door het gebruik van een digitaal platform kun je Digitale Geletterdheid op een laagdrempelige manier in je dagelijkse praktijk toevoegen.