Deze week het onderwijs in het nieuws

In één week na de drieluik vallen me deze artikelen me op. Over transitie, anders denken, nieuwe balans. En dat in breed maatschappelijke visie en naar smalle visie op onderwijs. Ook de nieuwe minister van onderwijs en wetenschap wordt beëdigd en onderwijsland reageert enthousiast.

Het Parool schrijft in https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-neem-afscheid-van-fixatie-op-groei-dat-is-nodig-voor-klimaatdoelen~bcc25161/

Duurzame culturele agenda

…Om de voordelen van zo’n nieuwe cultuur voor het voetlicht te brengen spelen opiniemakers of influencers, de media en politici een belangrijke rol. Zij hebben de macht om de culturele agenda te bepalen. Ook in het onderwijs liggen mogelijkheden om een duurzamer cultuur vorm te geven. Te vaak nog gaat het huidige (economische) onderwijs uit van een oneindige groei van energie- en materialenverbruik. Maar dit onderwijs sluit niet aan bij de werkelijkheid: we hebben onze planetaire grenzen overschreden en we moeten weer op rechtvaardige wijze terug in balans met de aarde. Het onderwijs kan de creativiteit van leerlingen stimuleren om mee te denken over hoe een ontgroeiende samenleving eruitziet. Hoe kunnen we meer met minder? Meer kwaliteit, meer deeleconomie en meer lokaal…

En de Volkskrant schrijft met chocoladeletters:

Laten we het anders gaan doen op school en minder focussen op prestatie. Corona heeft er ingehakt bij leerlingen in het voortgezet onderwijs. Laat het rigide idee van onderwijsachterstand los en help jongeren zich weer te ontplooien.

Bron: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-laten-we-het-anders-gaan-doen-op-school-en-minder-focussen-op-prestatie~b3274384/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink

…Waarom houden we vast aan het idee dat er ‘achterstanden’ zijn die ingehaald moeten worden? Waarom zouden we niet een andere weg inslaan? Leerlingen zijn niet alleen op school om te leren, maar ook om te ontdekken wie ze zijn en waar hun talenten liggen. Leren en je ontwikkelen lukt vooral als je goed in je vel zit en je verbonden voelt met je omgeving. De focus op leerachterstanden is ongezond en drukt leerlingen in het nauw… ..Laten we in de school ruimte gaan bieden. Ik denk aan alle praktijklokalen voor sport, muziek, kunsten en ambachten. Maar ook voor yoga, mindfulness en het delen van ervaringen met elkaar. We maken weer verbinding. De manier waarop wij de afgelopen twee jaar zijn omgegaan met de coronapandemie legt de rigiditeit van ons onderwijssysteem en onze nauwe focus op ‘presteren’ genadeloos bloot. Laten we het anders gaan doen…

En mag ik jullie voorstellen aan onze nieuwe minister Robbert Dijkgraaf! Dit is wat ik al een week tegen allerlei groepen deelnemers van Bootcamps en opleidingen Digitale Geletterdheid zeg en dan zitten ze me met grote ogen aan te kijken. Ze weten niet wie hij is, wat hij is en hoe hij denkt over onderwijs. Dus dan deze video waarin deze hoogleraar uitlegt wat leerlingen en studenten naast rekenen, taal en spelling nodig hebben om te kunnen leven.

Deze kijk op toekomstgericht onderwijs geeft hoop dat er een andere weg ingeslagen gaat worden. Dat hier sprake zal zijn van de metafoor van een groot vrachtschip die van koers gaat veranderen is wel duidelijk. Langzaam aan, maar gestaag!