Vloggen als verwerkingsopdracht

Daar worden je leerlingen enthousiast van.

Er wordt wat afgevlogd vandaag de dag, en over de gekste onderwerpen. Vooral de jeugd is er dol op. En dat is voor jou goed nieuws, want zo heb je een nieuw middel om verwerkingsopdrachten in te verpakken. Maar hoe vlieg je dat aan? Waar laat je je leerlingen over vloggen? En wat worden ze er wijzer van? In deze video laten Rik en Sebastiaan zien hoe je de hele klas enthousiast aan het vloggen krijgt – volledig educatief verantwoord, uiteraard!

Informatie zoeken leer je natuurlijk / bewust

Uit onderzoek blijkt dat er geen digital natives bestaan. Alle jongeren hebben ict-vaardigheden bewust moeten leren, zegt Paul Kirschner.

Voorwaarden tot informatie zoeken en verwerken:

  1. Voldoende tot goede leesvaardigheid
  2. Begeleiding van een vaardige leerkracht, expert of tutor

De rol van de leerkracht is van groot belang bij het ontwikkelen van een onderzoekende houding. In deze kwaliteitskaart van School aan Zet wordt gerefereerd aan coachingskwaliteiten dmv vragen stellen.

School aan zet gaat uit van de Taxonomie van Bloom. Prima tool, mits je het oude piramidemodel vervangt voor het horizontale model. Er is namelijk geen rangorde.

Horizontaal model Taxonomie van Bloom

In Talent voeden noemt Juliette Walma van de Molen de taxonomie voor alle leerlingen en niet alleen (hoog)begaafden. Iedereen heeft een eigen persoonlijk bereik (range) van leren.

Vragen leren stellen

Hier volgen startvragen voor een beginnend repertoire

Start met
Wat weet je al over …?
Wat heb je? Wat heb je gedacht/bedacht?
Doorvragen om tot een concept te komen
Hoe weet je dat?
Hoe kwam je op dat idee?
Geef eens een voorbeeld?
Kun je daar iets meer over vertellen?
Onderzoeksvraag formuleren
Wat weet je nu nog niet?
Wat wil je nu gaan onderzoeken?
Vertel eens in je eigen woorden… ?
Gezamenlijk reflecteren op informatie en bronnen
Welke verschillen (overeenkomsten) zie je in…
Wat denk je dat … daarmee wordt bedoeld?
Wat vind je van wat … heeft gezegd? Ben je het er mee eens of oneens? Waarom?
Zou het helpen om een tekening/schets te maken?
Info beoordelen op waarde
Hoe komt dit overeen met wat je op je onderzoeksformulier heb geschreven?
Zou je dit ook anders kunnen opschrijven?
Staat deze info bij verschillende gerenommeerde bronnen?
Reflectie
Zijn alle antwoorden gevonden? Hoe weet je dat zeker?
En hoe zit het met (tegenvoorbeeld)?
Wanneer je dit probleem neemt als voorbeeld, wat kun je dan in het algemeen zeggen over vergelijkbare problemen?

In onderstaand onderzoek van Wetenschap in de klas kun je van pagina 20 t/m 25 lezen over de rol van de leerkracht. Na de belangrijke tips ‘Durf loslaten, bouw aan eigenaarschap’ en ‘Bouw aan een onderzoekend onderwijsklimaat, waar nieuwsgierigheid centraal staat’ wordt de term Scaffolding uitgelegd.

Scaffolding
Om leerlingen genoeg te ondersteunen bij het onderzoekend leren, zonder teveel te sturen,
kun je gebruik maken van scaffolding.

Lees verder “Informatie zoeken leer je natuurlijk / bewust”

Wat Computational Thinking is als onderdeel van dagelijks leven

Koninklijke Visio heeft een heldere uitlegvideo gemaakt over wat Computational Thinking is. Aan de hand van het leven van Mo zien we dat we dagelijks te maken hebben met componenten van CT.

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. 

Lockdown veroorzaakt ‘Digisprong’​ in het onderwijs

Ken je die raadsels nog van vroeger? Toen ik nog als meester voor de klas stond, kwam er elke ochtend een van mijn leerlingen naar me toe. Dan vertelde hij me een goede grap of mop en dan was mijn dag en de zijne weer helemaal goed. Hij lachte vaak nog harder om zijn eigen grappen dan ik… En soms kwam hij naar me toe met een raadsel, zoals: Hoe noemt een Belg een paraplu? Gek eigenlijk, dat Vlamingen altijd op zoek gaan naar een nederlands woord dat het buitenlands woord vervangt. Nu las ik afgelopen tijd regelmatig over het vlaamse woord ‘Digisprong’.

De context bij Digisprong is dat het onderwijs een revolutionaire digitale vooruitgang heeft doorgemaakt door het Onderwijs op Afstand. Net als in Nederland, wil het Vlaamse onderwijs deze nieuwe digitale vaardigheden bespreekbaar maken en borgen in het onderwijs. ‘Vlaanderen wil deze coronacrisis aangrijpen voor een duurzame digitale versnelling in het onderwijs: de grote digisprong voorwaarts. Zo werken we aan meer onderwijskwaliteit in het digitale tijdperk.’ (http://digisprong.be/) Het woord straalt POSITIVITEIT uit! Onderwijskwaliteit verbeteren, onderwijsvisie centraal stellen, onderwijs toekomstbestendig maken, het moment pakken, kansen ongelijkheid verkleinen en ga zo maar door! De Digisprong maken…!

Ben ik zoiets in de Nederlandse media ook tegengekomen? Hmmm, even nadenken. Iets met leerachterstanden, iets met een zak geld, ehm… Nee, we hebben er geen mooi positief woord voor zoals Digisprong. Maar als we nu onze leerlingen willen helpen met hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. En als we nu het moment pakken om de digitale competenties van alle leerkrachten te vergroten. En we als dit moment pakken om een nieuwe stip op de horizon te zetten om de digitale geletterdheid te integreren. Zo kunnen we in het Nederlandse onderwijs ook de Digisprong maken!

Hoe zou je dat kunnen aanpakken? Iedere school heeft sinds de invoering van pc’s een ICT-coördinator. Zo’n 20 jaar geleden een vraagbaak voor al je technisch problemen (en al je vragen over een apparaat met een stekker, zelfs het tosti-ijzer!). Maar al ruim 10 jaar omvat de functie meer een onderwijskundig karakter en is de coördinator getransformeerd tot ICT-coach. Deze persoon kan de school de Digisprong helpen maken. Hij of zij is de spil in het ICT-web. En hij of zij is de gesprekspartner voor directie en bestuur als het gaat om onderwijsvisie op Digitale Geletterdheid. Onderzoek wijst uit dat scholen, die gezamenlijk een stip op de horizon zetten effectiever stappen maken in hun onderwijskwaliteit. De Digisprong maken!

Bij deze adopteer ik het woord Digisprong en ga ik dit in onze Post HBO opleiding ‘ICT-coach in het onderwijs’ veelvuldig gebruiken. Wil je ook meer weten over deze opleiding, vraag dan de gratis studiegids aan via bit.ly/PostHBO of mail me via r.vanderstroom@heutink-ict.nl

NB. Het antwoord op het raadsel ‘Hoe noemt een Belg een paraplu? is druppelverhuller. In Zuid-Afrika vernederlandsen ze nog veel meer dan in Vlaanderen. Zo is in Zuid-Afrika aan software de ‘ietwat’ letterlijke vertaling zachtwaar gegeven.